Tarieven 2020

Brummen, 01-01-2020
 

Geachte cliënt(e),

Per 1 januari 2017 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Praktisch betekent dit, dat u per behandeling een nota krijgt. Deze nota dient uzelf te vergoeden aan mij.
De nota kunt u daarna insturen naar uw zorgverzekeraar.
Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt de hoogte van de teruggave van de kosten bepaald door uw polis:

Bovengenoemde percentages zijn gehanteerd vanaf 2016 en kunnen indicatief zijn voor 2020,
maar kunnen flink variëren per verzekering.

Mijn tarieven zijn :